Biedronki

Grupa liczy 25 dzieci, w tym 15 dziewczynek i 10 chłopców.   Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzać wiedzę , rozwijają swoje umiejętności. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości z łatwością sprostają wszystkim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.

 Panie pracujące  na grupie :    
Magdalena Przybył    
Anna Kowalska – Flądro    
Justyna Kaczan - Nowacka    
Pomoc nauczyciela - Dorota Perec   
Język angielski  -  Monika Kukuła

Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.