„Przedszkolaki piszą listy - od Sopotu aż do Wisły"

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Przedszkolaki piszą listy - od Sopotu aż do Wisły"

Projekt „Przedszkolaki piszą listy - od Sopotu aż do Wisły" to ogólnopolski projekt edukacyjny dla przedszkoli. Podstawowymi celami projektu są: ukazanie dzieciom wyjątkowości listu w tradycyjnej formie, edukacja na temat swojego miejsca zamieszkania oraz innych regionów Polski a także wcielenie dzieci w rolę edukatorów.

Główne działania:

przygotowanie przez dzieci albumu dotyczącego swojego miasta lub regionu (zabytki, legendy, ciekawe osobistości itp.)

napisanie listu do pozostałych uczestników projektu

comiesięczna wymiana albumami: przeprowadzenie zajęć na podstawie otrzymanego albumu, wykonanie zadania sformułowanego przez autora albumu

udokumentowanie działań w albumie i na stronie projektu

Program „Bezpieczne Przedszkole”

Program „Bezpieczne przedszkole”

Po trzech latach realizacji innowacyjnego programu ,,Bezpieczne Przedszkole” i spełnieniu wszystkich wymagań, dołączyliśmy do listy ponad 600 Bezpiecznych Przedszkoli w Polsce i zostaliśmy uhonorowani CERTYFIKATEM BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA

To dla nas bardzo ważna nagroda, gdyż naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i dobro naszych dzieci.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, pracownikom przedszkola oraz instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, za współpracę z naszym przedszkolem podczas realizacji programu.

Program "Akademia Aquafresh"

Ogólnopolski Program Edukacji zdrowotnej dla Przedszkolaków „ Akademia Aquafresh”

Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.

Ma na celu podniesienie świadomości Polaków z zakresu higieny jamy ustnej. Realizacje programu urozmaicają materiały edukacyjne do przeprowadzania zajęć, a także propozycje zabaw i konkursów z atrakcyjnymi nagrodami dla przedszkola, rodziców i dzieci.

Program "Czyste powietrze wokół nas"

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem  tytoniu jest promocja zdrowia. Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne.

    Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:

  1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

Projekt "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury"

Projekt "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury"

„Mały miś w świecie wielkiej literatury" to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Jego autorem jest Aneta Konefał. Dlaczego głównym bohaterem projektu jest miś, dodajmy pluszowy? 240 misiaczków z całej Polski wyruszy w niezwykła podróż literacką. Organizator projektu zaplanował dla każdego z nich trasę składającą się z dziesięciu przedszkoli. Każdy pluszak wraz z przedszkolakami, u których zagości, będzie się bawić, zwiedzać przedszkole oraz najbliższą okolicę, ale przede wszystkim słuchać bajek, czytanych przez nauczycieli oraz rodziców.

Udział w projekcie ma na celu zachęcenie przedszkolaków do czytania oraz kształtowanie postawy otwartości na świat i poznawania nowych ludzi.

Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.