Nasza kadra

Nasza kadra

Urszula Siwek

Dyrektor - magister, nauczyciel dyplomowany.

 • SWP - Wychowanie przedszkolne
 • WSP - Pedagogika wczesnoszkolna
 • STUDIA PODYPLOMOWE - Zarządzanie oświatą
 • STUDIA PODYPLOMOWE -Edukacja dzieci sześcioletnich

Danuta Rudnicka
magister, nauczyciel dyplomowany

 • SN - Wychowanie przedszkolne
 • WSP - Pedagogika wczesnoszkolna
 • STUDIA PODYPLOMOWE - Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • STUDIA PODYPLOMOWE - Edukacja elementarna dzieci sześcioletnie

Ewa Tarczyńska
magister -nauczyciel dyplomowany

 • SN- Wychowanie przedszkolne
 • WSHE - licencjat – Pedagogika
 • MWSHP- Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Studia Podyplomowe - Logopedia

Anna Rosińska

magister - nauczyciel kontraktowy

 • UO- Edukacja elementarna z logopedią szkolną 

Anna Grzegorzewska

magister -nauczyciel mianowany

 • WSP- Edukacja elementarna
 • STUDIA PODYPLOMOWE- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • TUDIA PODYPLOMOWE- Edukacja elementarna dzieci sześcioletnich
 • STUDIA PODYPLOMOWE- oligofrenopedagogika

Agata Zagórowicz
magister, nauczyciel kontraktowy

 • MWSHP- Pedagogika
 • STUDIA PODYPLOMOWE- Edukacja elementarna kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego
 • STUDIA PODYPLOMOWE- Kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych we wszystkich typach szkół i placówek.
 • STUDIA PODYPLOMOWE: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

Marta Macierzyńska
magister - nauczyciel mianowany

 • UO - Wychowanie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym          
 • STUDIA PODYPLOMOWE - Logopedia

Magdalena Przybył

magister, nauczyciel kontraktowy

 • WSHE - licencjat - pedagogika
 • MWSHP - magister - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Kubicka

magister, nauczyciel kontraktowy

 • UO- licencjat- Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym
 • UO- magister- Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką

Katarzyna Ostrowska

nauczyciel stażysta

 • UO - licencjat - Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • UO - magister - Pedagogika wczesnoszkolna z przyrodą

Siostra - Anna Majewska

nauczyciel katechezy

 • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, pracująca przy parafii Podwyższenia Krzyża w Brzegu

 

Marta Wójcik

 • Referent

Wanda Rybotycka

 • Główna księgowa

Elżbieta Grzeszczak

 • sekretarka

Zofia Wróbel

 • referent
 • pomoc kucharki

Henryka Młodynia

 • kucharka

Beata Wojtkowska

 • pomoc kucharki

Beata Rusiniak

 • pomoc nauczyciela

Marta Rybacka

 • pomoc nauczyciela

Dorota Perec

 • pomoc nauczyciela

Krystyna Grabiec

 • pomoc nauczyciela

Anna Wejnerowska

 • pomoc nauczyciela

Henryk Baumgart

 • konserwator

Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.