Ubezpieczenie

  

 

 

Informacja dla Rodziców o ofercie grupowego ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży NAU na rok 2018/2019:
Informacja PDF

 

 

 

 

 

Stare dokumenty, które obowiązywały do 31.08.2018r.:

1. Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęsliwych wypadków. Wniosek PDF

2. Zasady likwidacji szkody. Instrukcja PDF

3. Szczególne warunki ubezpieczenia EDU PLUS. Warunki PDF

4. Informacja dla Rodziców o ofercie grupowego ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży EDU PLUS. Informacja PDF

5. Instrukcja obsługi serwisu ubezpieczenia nau.pl. Instrukcja PDF

 POWRÓT 

Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.