Dokumenty do pobrania

Wszystkie  zgody wypełniane są tylko raz i swoje zastosowanie mają, aż do zakończenia edukacji dziecka w przedszkolu z wyjątkiem upoważnień do odbioru dziecka z placówki , które należy uaktualniać w każdym roku szkolnym.

  1. Oświadczenie woli - religia  POBIERZ
  2. OŚWIADCZENIE odbiór dziecka z przedszkola  POBIERZ
  3. ZGODA NA UDZIAŁ W SPACERACH, IMPREZACH  POBIERZ
  4. ZGODA NA UDZIELENIE POMOCY MEDYCZNEJ I WEZWANIE KARETKI POGOTOWIA  POBIERZ
  5. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA  POBIERZ
  6. OŚWIADCZENIA RODZICÓW-PRAWNYCH OPIEKUNÓW  POBIERZ
  7. ZGODA NA OTRZYMYWANIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ INFORMACJI O OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE  POBIERZ
  8. ZGODA NA PUBLIKACJE PRAC DZIECKA  POBIERZ
  9. ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W BADANIACH  POBIERZ
  10. ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKTACH INNOWACYJNYCH  POBIERZ

Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.