Informacje i procedury

Informacje i procedury obowiązujące w naszym przedszkolu w czasie pandemii

  1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W BRZEGU ZOBACZ
  2. Załącznik nr 1  do PROCEDURY POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO  ZOBACZ
  3. Załącznik nr 2  do PROCEDURY POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO  ZOBACZ
  4. Załącznik nr 3  do PROCEDURY POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO  ZOBACZ
  5. Załącznik nr 4 prewencja COVID  ZOBACZ
  6. Załacznik nr 5 prewencja mycie rąk COVID  ZOBACZ
  7. Załącznik nr 7 prewencja COVID  ZOBACZ
  8. Załącznik nr 8 zgoda na pomiar temperatury  ZOBACZ
 

Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.