Zajęcia otwarte z rodzicami w grupie Pszczółek pt.„Wiosenne zabawy z cyferkami”

Jak powszechnie wiadomo „Matematyka jest królową nauk”. Stanowi podstawę rozwoju cywilizacji. Rozumienie jej jest wielką umiejętnością, zaś stosowanie wielkim osiągnięciem prowadzącym do rozwoju w każdej dziedzinie życia. W wieku przedszkolnym dziecko rozwija się najintensywniej. Chłonie wiedzę, nabywa umiejętności i rozwija zainteresowania czy zdolności. Tym czynnościom towarzyszą procesy myślenia, takie jak: analiza, synteza, porównywanie, uogólnianie czy wnioskowanie. W wyniku tych procesów powstają w umyśle produkty, które określane są, jako „pojęcia”. Zatem myślenie to sposób na poznanie rzeczywistego świata. To czynność umysłowa, gdzie spostrzeżenia dawniej odbierane oraz ich wyobrażenia ulegają przetworzeniu i umożliwiają dostrzeganie stosunków między przedmiotami i zjawiskami. Każde dziecko ma swój własny rytm i tempo rozwoju, które uwarunkowane są czynnikami biologicznymi i środowiskowymi. 26.03.2019r. w grupie Pszczółek odbyły się zajęcia otwarte z rodzicami pt. „Wiosenne zabawy z cyferkami”, dzięki którym rodzice mogli zaobserwować czy dziecko potrafi ustalić równoliczność dwóch lub więcej zbiorów. Podczas zajęć dzieci rozwiązywały wraz z rodzicami matematyczne zadania tekstowe, działania matematyczne, zagadki. Dzieci przeliczały w zakresie do 10 w języku polskim, jak i również w języku angielskim. Na koniec zajęć rozdane zostały dyplomy wszystkim uczestnikom. Chciałam serdeczne podziękować wszystkim za przybycie.

Agata Z.

Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.