Koncert w Państwowej Szkole Muzycznej w Brzegu

Chcą rozbudzić wśród dzieci zainteresowanie muzyką należy pamiętać, że obcowanie z muzyką nie może być przykrym, męczącym obowiązkiem. Powinno być podporządkowane wewnętrznym potrzebom, zainteresowaniom i upodobaniom dziecka, powinno być źródłem radości i satysfakcji.

Koncert w Państwowej Szkole Muzycznej w Brzegu, w którym wzięły udział dzieci z grupy V „Biedronki” dostarczył dzieciom dużo radości, uwrażliwił muzycznie oraz rozbudził zainteresowania brzmieniem i wyglądem wielu instrumentów.

Podczas koncertu dzieci usłyszały wiele utworów, które prezentowali uczniowie tejże szkoły - wśród, których byli również nasi absolwenci.

Danuta R.

Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.