SPOTKANIE EDUKACYJNE „POZNAJEMY ZAWÓD-AKTOR”

     W ramach innowacji pedagogicznej „ Brzeskiego systemu doradztwa edukacyjno- zawodowego od przedszkola do gimnazjum” realizujemy projekt edukacyjny „Zabawa w teatr-aktor”. Jego głównym celem jest zapoznanie dzieci z zawodem „aktor”, poznanie specyfiki tego zawodu oraz rozbudzenie zainteresowań pracą aktora.
     Realizację projektu rozpoczął wyjazd do teatru Lalki i Aktora w Opolu, gdzie poznaliśmy aktora występującego w przedstawieniu pt.: „Bajka o szczęściu”- pana Andrzeja Mikosza. Ponowne spotkanie z panem Andrzejem odbyło się w naszym przedszkolu, miało charakter edukacyjno- zabawowy. Gość przywiózł ze sobą dużo teatralnych rekwizytów: stroje, maski plakaty, zdjęcia, repertuar, kukiełki, pacynki, jawajki. Opowiedział dużo o swojej pracy, poznaliśmy rodzaje lalek teatralnych oraz tajniki powstawania przedstawień. Aktor odpowiedział na wiele pytań, które zadały dzieci, między innymi „Czy fajnie jest być aktorem?”. Dużo radości dostarczyła dzieciom wspólna zabawa z wykorzystaniem pacynek i kukiełek przywiezionych prosto z teatru.

Teatr dla dzieci jest rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć, a mali aktorzy mogą zrealizować swoje marzenia.
Edukacja teatralna powinna być integralną częścią wychowania dzieci we współczesnym świecie. Pozwala ona wychować przyszłego aktywnego, wrażliwego odbiorcę sztuki, a także pomaga rozwijać inteligencję emocjonalną każdego dziecka.

Danuta R.


Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.