PROJEKT EDUKACYJNY „ZABAWA W TEATR - AKTOR" - PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ

        Projekt edukacyjny „Zabawa w teatr – aktor” był realizowany w grupie IV i V w terminie od 24.11.2017r. do 31.01..2018r. Wzbudził duże zainteresowanie wśród dzieci. Pozwolił każdemu dziecku na pełne przeżywanie, rozumienie swoich uczuć, wzmacnianie wiary we własne siły, wyzwalanie twórczej ekspresji, rozwijanie wyobraźni, wczuwanie się w odczucia innych osób oraz pełną integrację z grupą. Dzieciom nieśmiałym pozwolił otworzyć się na nowe doświadczenia, natomiast dzieciom wykazującym zdolności artystyczne zaprezentować swoje umiejętności i pomysły.

Podsumowaniem projektu był międzygrupowy quiz pod hasłem: „Co wiemy o teatrze?”, w którym grupa „Biedronek” i „Misiów” miała możliwość popisać się swoją wiedzą zdobytą podczas różnych działań w trakcie realizacji projektu, stworzenie wystawy zdjęć dzieci z zabaw teatralnych, oraz kukiełek i pacynek wykonanych wspólnie z rodzicami. Zabawy teatralne wywierają duży wpływ na kształtowanie charakteru i osobowości dzieci. Są jednym z efektywnych środków wszechstronnego. wychowania. Pozwalają kształtować uczucia, przyswajać właściwe postawy moralne, a także uczą dziecko cieszyć się i smucić, dostrzegać dobro i zło.

Wczesne budzenie zainteresowań edukacją teatralną jest rzeczą ważną i wartościową, bowiem wywiera niezwykle pozytywny wpływ na wychowanie dzieci. A więc bawmy się z dziećmi w teatr…

Danuta R., A. Grzegorzewska

Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.