Rozwijamy sprawność manualną

Sprawność manualna w przedszkolu rozwijana jest w trakcie podejmowanych przez dziecko zabaw, podczas wykonywania codziennych czynności oraz działalności plastyczno – konstrukcyjnej. Wszelkie działania wymagające precyzyjnych ruchów dłoni doskonalą sprawność manualną, która ma wpływ na sprawność grafomotoryczną dziecka, a w rezultacie na jego przyszłe powodzenie szkolne w zakresie opanowania trudnej sztuki pisania. W przedszkolu wykorzystujemy w tym celu także zabawy paluszkowe, grę na instrumentach, lepienie z plasteliny i masy solnej, nawet zwykłe darcie papieru - co miało miejsce podczas dzisiejszych zajęć. Takie pozornie zwykłe zabawy dostarczają dziecko dużo radości, frajdy a co ważniejsze mają ogromny wpływ na rozwój sprawności manualnej i jakość przyszłego pisania.

Danuta R.

Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.